Besøg på 4 værksteder på Raadvad Fabrik

13. aug. 2020

Første arrangement efter sommerferien – i bagende sol – bragte os ind i 4 spændende om end meget forskellige værksteder:

Center for Bygningsbevaring burde fylde et helt hus og ligge på Rådhuspladsen og bruges af alle – staten, kommunerne og alle større private bygherrer. Deres gennem mange år indsamlede viden og knowhow burde komme alle til gode. Nu lever de en usikker og lidt overset tilværelse på en førstesal i en af de solide gamle bygninger. Vi hørte specielt om problemerne med at bevare og istandsætte sunde gamle vinduer i stedet for at smide dem ud og erstatte med dårlige, grimme og ikke-bæredygtige plastvinduer.

Raadvad Stenhuggeri indviede os i det gamle håndværk at hugge i sandsten – modsat hugning i granit – og viste eksempler på opmålings- og huggeteknikker. De er så heldige, i samarbejde med et andet stenhuggeri, at have vundet opgaven med at nyhugge og restaurere beskadigede sandstensornamenter på Stockholm Slot – et arbejde der er beregnet til at tage 25 år. Dette giver dem ro til at planlægge og inddrage lærlinge og kunne fordybe sig i de nødvendige teknikker.

Raadvad Smedje boede i den tidligere Raadvad Knives lokaler, hvor de havde muligheder for at udføre mange forskellige slags smedearbejde. Lederen fortalte meget vidende og meget inspirerende om faget og åbenbarede de mange detaljer, som ingen af os vidste noget om . . . hvordan smedearbejde ofte mere kan sammenlignes med kunsthåndværk som keramik, fordi mange processer skal analyseres igennem og tilrettelægges før selve hammer-arbejdet og essen kan tages i brug. Specielt spændene var det at høre om arbejdet med de mange gamle vinduesbeslag og låse.

Afslutningsvis aflagde vi besøg i Raadvad Bronzeværksted, hvor billedhugger Stine Ring Hansen indviede os i bronzestøbningens omstændelige processer og viste eksempler på sine arbejder. Selve værkstedet var en visuel oplevelse med mange års ophobede arbejdsprocesser og forskellige værktøjer og arbejds- og materiale stationer.

En belærende dag med mange spændende oplevelser afsluttedes med god vin og ost ved det lange bord i gården – og solen strålede og bagte stadigt!