SOMMERBREV JULI 2022

Kære Venner,

Det er nu en måned siden, Designmuseum Danmark genåbnede, og vi fik mulighed for at se de nye
udstillinger på egen hånd. I august tilbydes vi besøg i det nyrenoverede hus sammen med to
medarbejdere fra museet, der vil dele ud af deres viden om udstillingerne.

Foreningens program for arrangementer i efteråret 2022 er ved at være på plads. Vi håber, at der
blandt de alsidige emner er nogle, der kan friste:

 

’Nedslag i Designmuseum Danmarks udstillinger.’
Omvisning ved udstillings- og samlingschef Christian Holmsted Olesen og inspektør Anne
Cathrine Wolsgaard Iversen. Sted: Designmuseum Danmark den 25. august kl 16.

Christian Holmsted og Anne Cathrine Wolsgaard vil med eksempler i udstillingerne fortælle os
uddybende om de viste genstande og tankerne bag formidlingen. Der vil også være mulighed for,
at deltagerne kigger omkring på egen hånd. Invitation og tilmelding følger snarest.

 

’Design til dronninger – før og nu’.
To foredrag ved mag.art. Elisabeth von Buchwald og arkitekt MAA Bo Linnemann. Sted:
’Kontrapunkt’, Nikolaj Plads 2, 1067 København K den 20. september kl. 16.

Elisabeth von Buchwald, der er hofinventarinspektør og forfatter til bl.a. bogen ’Dronningens
private skatte’, vil fortælle om de danske dronningers overdådige toilette-nécessaire fra 1730’erne
fremstillet af 20 kg guld og dermed en af de mest eksklusive ejendele i dronning Margrethes
samlinger. Guldtoilettet består af et halvt hundrede redskaber til den personlige pleje og var en
fødselsdagsgave fra Christian VI til hans dronning Sophie Magdalene. Vi skal høre om brugen af
toilette-sæt og om dets omtumlede tilværelse under turbulente tider i Danmarkshistorien.

Bo Linnemann, der er grundlægger af designbureauet Kontrapunkt, vil fortælle om sit arbejde med
at designe et logo i anledning af H.M. dronning Margrethe II’s 50-års regentjubilæum. Dronning
Margrethe er den første kvindelige, danske monark i nyere tid og i dag den længst siddende
monark i Danmarks historie. Året 2022 markerer det ekstraordinære jubilæum. I den forbindelse
bad kongehuset og Wonderful Copenhagen Bo Linnemann skabe et logo, der kan tjene som
omdrejningspunkt for festlighederne og kommunikationen omkring jubilæet. Resultatet er et
farverigt logo, der har modtaget guld ved dette års Creative Circle Award Show. Bo Linnemann vil
fortælle om udviklingen af logoet og samarbejdet med kongehuset og dronningen selv.

Invitation og tilmelding følger senere.

 

’Kunst på Borgen’.
Omvisning af cand.polit. Jens Christian Jacobsen i Folketingets samling af kunst. Sted:
Christiansborg ultimo oktober.

Jens Christian Jacobsen er mangeårig sekretær for Folketingets Kunstudvalg og forfatter til bogen
’Kunst på Borgen – kunsten som politisk scenografi’ om Folketingets store samling af dansk kunst.
Jacobsen vil især fremvise kunst i gruppeværelserne og vise, hvordan kunsten ikke blot udgør
udsmykning i Folketingets mange rum, men at mange af værkerne har referencer til det politiske
liv og til politiske og historiske begivenheder. Billederne formaner folketingsmedlemmer og
embedsmænd om, hvad der er rigtigt og forkert; de afspejler partiernes værdigrundlag og viser
statsministre og formænd i deres egen selvforståelse. – Omvisning tager ca. 90 minutter. Vi
forventer at kunne tilbyde efterfølgende spisning (til ca. 165 kr. pr. person for maden). Invitation
og tilmelding følger senere.

 

’Hvor kommer ideer og inspiration fra? Hvor bevæger dansk design sig hen?’
Med designer Øjvind Slaatto, designer Anny Wang og arkitekt Tim Söderström. Tid: den 10.
november kl. 17. Sted endnu ikke fastsat.

Vi har inviteret to af vores bedste, yngre designfirmaer til at præsentere sig og fortælle om deres
syn på disse spørgsmål. Det ene er Slaatto Design, hvis målsætning er at skabe simple,
ukomplicerede objekter uden unødig information, som brugeren skal bruge energi på at tage
stilling til. Det andet er designerduoen Wang & Söderström, der arbejder i krydsfeltet mellem de
former, som den digitale designproces muliggør, og dem, som opstår i undersøgelsen af det fysiske
materiale. Invitation og tilmelding følger senere.

 

’Hofjuvelerens julebestik’ med efterfølgende julemiddag.
Michael von Essen og Lone Rahbek causerer over hofjuveler Michelsens julebestik fra 1910 til
2009. Sted: Designmuseum Danmarks festsal den 8. december kl. 17.

Michael von Essen, der om nogen er specialist i hofjuveler Michelsen og julebestik, og Lone
Rahbek vil guide os igennem julens bestikkunst i guld, sølv og emalje. De vil fortælle, hvorfor
hofjuveleren fremstillede bestikket, hvorfor det netop var til dessert, og hvordan det blev års-
bestik og samlerobjekt. De vil vise, hvordan de enkelte års bestik ikke bare har et designudtryk, der
er barn af sin egen tid, men umiskendeligt bærer præg af den individuelle kunstner, der har
formgivet det. Invitation og tilmelding følger senere.

I ønsket om en dejlig sommer – med mange besøg på vores nyåbnede museum.

 

På hele bestyrelsens vegne

Jeppe Skadhauge
Formand

Om Designmuseets Venner

Designmuseet er en juvel blandt danske museer med sine mageløse og mangfoldige samlinger – perlerækker – af kunsthåndværk, dekorativ kunst og kunstindustri. Design udfolder sig over alt i vores tilværelse, fra typografien på små lægemiddeltabletter til store billedvævninger, design til rum med hygge og elegance, design til praktisk brug og til udsmykning, urtepotte- og skikkelsesskjulere (læs: overtøj) for enhver smag undtagen den dårlige! Righoldigheden af genstande og stilarter har kun begrænset rum i Designmuseet, men rokader og særudstillinger råder bod på pladsmanglen.

Designmuseet har haft en venneforening siden 1910, ”Kunstindustrimuseets Venner”, nu ”Designmuseets Venner”. Som de gode venner, vi er, dyrker og støtter vi Designmuseet, vi nyder godt af rundvisninger, ekspertforedrag, besøg hos kunsthåndværkere og designfremstillere, rejser ud i Europa, fx for at opleve art nouveau i borgmesterens repræsentationslokaler i Prag; i art nouveau rummene i Hamborgs Kunst und Gemeinde Museum og på Gottorp Slot; og sølv, Silkemuseet i Lyon, og lokalt sølvtøj, fliser og kniplinger på Tønder Museum, som tillige har fyldt opgangen i det gamle vandtårn med Hans J. Wegners møbler. ”Vennerne” ynder også et selskabeligt samvær og vil sikkert hævde, at et smukt dækket bord er godt design!

”Friendship is in need of constant renewal” skrev Francis Bacon (1561-1626), den engelske filosof, jurist og politiker, i sit essay “On Friendship”. Jeg har fornyet mit venskab med Designmuseet konstant siden 1970’erne, og jeg er blevet rigt belønnet, mageløst og mangfoldigt!

Ole Thage, æresmedlem

Formål

§1 i Vedtægterne:
Selskabet Designmuseets Venner er stiftet i København den 5. november 1910 under navnet Kunstindustrimuseets Venner og har som hovedformål at støtte Designmuseum Danmark, dets samlinger og dets virke.

Endvidere er det Selskabets formål at samle medlemmerne og holde dem orienteret om museets virke og udviklingen inden for kunstindustri, kunsthåndværk og design.

Medlemskab

Bliv medlem af Designmuseets Venner
• hvis du er interesseret i at følge med på designfronten – på alle skalatrin
• hvis du interesserer dig for design, møbelkunst og kunsthåndværk
• hvis du ønsker at støtte museets virke bl.a. gennem Venneforeningens årlige donationer
• hvis du ønsker at møde andre engagerede mennesker, der interesserer sig for design

Bestyrelsen Designmuseets Venner 2022

Jeppe Skadhauge, advokat, formand
Grete Thrane, mag.art., næstformand
Karen Munk Christensen, cand.jur., kasserer
Poul Christiansen, arkitekt MAA, designer
Hanne Dalsgaard, arkitekt MAA, designer
Lone Rahbek Christensen, europæisk etnolog, mag.art.
Eva Esmarch, cand.jur., nævnssekretær
Annette Hesselbjerg Lund. Major Donor & Event Specialist
Bo Linnemann, arkitekt MAA, designer
Anne-Louise Sommer, mag.art., museumsdirektør

Venneforeningens medlemmer af Designmuseets repræsentantskab 2022

Jeppe Skadhauge, advokat, formand *
Karen Munk Christensen, cand.jur.
Poul Christiansen, arkitekt MAA, designer
Lone Rahbek Christensen, mag.art., europæisk etnolog
Hanne Dalsgaard, arkitekt MAA, designer

*Medlem af Designmuseets Bestyrelse

Vores Verden:

Designmuseum Danmark

Vennerne har siden 1910 haft til hovedformål at støtte Designmuseum Danmark, dets samlinger og dets virke. Ud over udstillinger, events, pressenyt, aktuel undervisning og biblioteksnyheder sker der rigtigt meget på Designmuseum Danmark. Ligesom os, kan du følge med i anbefalinger og nyheder om nye tiltag, udgivelser eller lignende, der sætter design på dagsordenen.

SAMMUS

Designmuseets Venner er medlem af SAMMUS, en sammenslutning af museumsforeninger i Danmark. Det er en landsdækkende interesseorganisation for foreninger, der driver eller støtter museer. Se mere på www.sammus.dk

Vennerne har et medlem i SAMMUS’ bestyrelse. Det er pt Grete Thrane.
Grete har som repræsentant for SAMMUS også en plads i redaktionskomiteen for Danske Museer, der er et fagblad for danske museer.

SAMMUS udgiver et nyhedsbrev 5-6 gange om året, som ligger på SAMMUS’ hjemmeside.

Formkraft

Danske Kunsthåndværkere & Designere har opbevaret fysiske eksemplarer af tidsskrifter inden for feltet, fra 1948 til 2009. Foreningen bærer derfor på en lang og veldokumenteret historik, der via tidsskrifter har holdt feltet og generelle interessenter opdateret. Det har længe været et ønske at digitalisere tidsskrifterne for på bedste danske vis, at demokratisere al den viden de rummer, og give et størst muligt publikum, mulighed for at dykke ned i historien – online.

Arkivmaterialet skulle ikke stå alene hvorfor platformen Formkraft er skabt for at arkivet kan sameksistere med et kontemporært onlinemagasin.