Julebrev 2021 

Kære Venner.

Så blev det mørk december – ovenikøbet med coronarestriktioner og annullering af ’Vennernes’ julearrangement. Det var en tung beslutning, for der var god rift om pladserne til foredraget om ’Hofjuvelerens Julebestik’ med efterfølgende fælles julemåltid. Men den stigende smitte gjorde det problematisk at mødes så mange til foredrag og spisning i Designværkstedet.

Vi håber på et sultent publikum igen til næste jul, hvor Michael von Essen og Lone Rahbek atter gerne serverer et causeri om Michelsens julebestik som det 20. århundredes kunst i sølv, guld og emalje.

Heldigvis kan Designmuseets Venner se frem til et alsidigt program i foråret 2022, hvor vi tilbyder besøg på værksteder, kultur- og kunsthistoriske foredrag i Designværkstedet og gentagelse af rejsen til Finland.

Og mens vi spændt ser frem til sommer, hvor vores dejlige museum slår dørene op i al sin nye pragt, kan vi allerede den 15. marts få en forsmag. Efter vores generalforsamling fortæller museets inspektør Anne Cathrine Wolsgaard Iversen om borddækningens historie med udgangspunkt i Designmuseets kommende udstilling om syv borddækninger fra renæssancen og frem. Anne Cathrine kuraterer udstillingen, der sammen med museets ny Wunderkammer og nyopstilling af Axel Heines samling af tabatierer (snustobaksdåser fra 1700-tallet) byder på gensyn med mange af museets skatte, heraf flere vennegaver.

Midt i juletravlheden må I ikke glemme at besøge Vennernes nye Instagramprofil, der hedder @designmuseetsvenner. (Det er også muligt at finde den ved at søge på Instagram på ’Designmuseets Venner’.) Vi opfordrer Vennerne til at følge profilen og hver især videresende den til andre.

Vi har også en anden opfordring til Vennerne. Som I måske husker, er der en lidt kringlet regel, der skal opfyldes, før Designmuseet – på linje med andre museer og kulturinstitutioner – kan få andel i momsrefusion og modtage skattefri gaver. Det er reguleret i ligningslovens par. 8A og kræver, at museet hvert år får støtte på mindst 200 kr. fra mindst 100 personer, der til gengæld kan trække bidraget fra i skat.

Så 100 personer, der hver erlægger netto ca. 130 kr., kan sikre, at museet kan få ganske betydelige beløb overført fra SKAT i 2022. Da museet endnu ikke helt er i mål med de 100, vil det være meget kærkomment, hvis I vil støtte eller kender andre, der gerne vil støtte. Så kan man ganske let gå ind på museet hjemmeside og følge vejledningen. Se:  https://designmuseum.dk/deltag/stot/ Der skal oplyses navn og cpr- eller cvr-nummer, og det skal gøres inden 31/12.

Hermed kalenderen med arrangementer

Den 26. januar 2022 kl. 17 til 19: Rigetta Klint deler sine tanker om ’HÅNDVÆRK’, der både er et webmagasin og et printet bookazine. Rigetta er overbevist om, at den mest levedygtige og pålidelige vej til en bæredygtig livsstil altid er at vælge kvalitet, og at den mest intuitive vej til forståelse af kvalitet er baseret på viden om håndværk og materialeegenskaber! Dette er hendes fokus sammen med interessen for nutidige skabere, kunsthåndværkere og kunsthåndværkere. Hvem er de? Hvad gør de? Og hvordan og hvorfor gør de det? Rigetta undersøger og formidler, hvad der kendetegner den levende kunsthåndværkertradition. Hun brænder for historiefortælling og har som mål med sin visuelle stil at skabe en rolig oase, hvad enten emnet er mennesker, mad, mode eller interiør. Rigetta har arbejdet med kunsthåndværk og design i mere end 35 år som designer, forfatter og fotograf. Se:
https://usercontent.one/wp/www.designmuseetsvenner.dk/wp-content/uploads/2021/12/Invitation-til-Rigetta-Klint.pdf 

Den 8. februar 2022 kl. 9.30: Besøg hos designer Sara Martinsen i Norske Huset på Sophienholm, hvor Sara for tiden har et tildelt arbejdsophold. Hun åbner dørene eksklusivt for Designmuseets Venner og fortæller om sit skabende virke med naturens fibre, som hun undersøger og ’broderer’ videre på i en uendelig historie om naturens iboende kraft og de bæredygtige materialers skønhed og uudforskede potentialer. Der er stadig ledige pladser. Se:
https://usercontent.one/wp/www.designmuseetsvenner.dk/wp-content/uploads/2021/10/Invitation-til-foredrag-med-Sara-Martinsen.pdf 

Den 15. marts 2022 k. 17: Afholdelse af foreningens generalforsamling 2022 samt foredrag af Anne Cathrine Wolsgaard Iversen om borddækningens historie fortalt med udgangspunkt i Designmuseets kommende udstilling om borddækninger fra renæssancen og frem. Anne Cathrine er inspektør ved Designmuseum Danmark og kurator på den kommende udstilling. Invitation følger senere.

Den 23. marts 2022 kl. 17 til 19: Marie Gudme Leth – en pioner i dansk stoftryk. I anledning af den nyligt udkomne store, smukke bog om Marie Gudme Leth forfattet af Kirsten Toftegaard, der er inspektør ved Designmuseum Danmark, har Vennerne inviteret Kirsten til at fortælle om Marie Gudme Leth (1895-1997), som var med til at danne det fundament, tekstilkunsten stadig hviler på. Hun genindførte i slutningen af 1920’erne stoftrykket som kunsthåndværk i Danmark og skabte mange stoftryksmønstre, der både var uhyre populære i samtiden, og som nu genopdages og beundres. I sin tid blev stofferne præsenteret dels på de mange kunsthåndværkerudstillinger rundt om i Danmark, dels på udstillinger i udlandet, som med stor succes viste dansk kunsthåndværk. Gudme Leths trykte stoffer blev overalt mødt med stor begejstring. Hun modtog guldmedalje på Verdensudstillingen i Paris i 1937 og på Triennalen i Milano i 1951. Invitation følger senere.

Medio april 2022: Besøg hos PP Møbler i Allerød. PP Møbler er et af Danmarks få tilbageværende møbelsnedkerværksteder; det er grundlagt i 1953 og stadig ejet af samme familie – nu med tredje generation. Gennem sit knap 70 år lange liv har virksomheden fremstillet møbler tegnet af nogle af vore fineste designere – især møbler af Hans Wegner. Vores besøg begynder i ’PP Skoven’ tilplantet i 2012 med eg, ask, bøg og kirsebær med henblik på, at der også om 100 til 150 år kan skoves godt træ til møbelfremstilling. Derefter skal vi på rundvisning i snedkeriet og høre om, hvordan møblerne fremstilles, hvilket stadig sker efter gamle traditioner med fokus på træet og håndværket. Vi skal også høre om Hans Wegners design, liv og levned, og om hvordan PP Møbler er blevet et eventyr i dansk møbelproduktion og -eksport. Invitation følger senere.

17. til 21. maj 2022. Rejse til Finland med Grete Thrane som rejseleder. Vennerne får nu en ny chance for at komme med på foreningens rejse til Finland. Da vi rejste til Helsingfors i august 2021, måtte vi desværre skuffe rigtig mange, der gerne ville have været med. Derfor har vi nu arrangeret en ny tur til maj 2022. Rejsen er næsten identisk med den, vi var på i august. Se beretning fra turen på Vennernes hjemmeside under afholdte rejser. Der er her medio december 2021 ganske få ledige pladser. Tilmelding skal ske til gretethrane99@gmail.com . Se invitation til rejsen:
https://usercontent.one/wp/www.designmuseetsvenner.dk/wp-content/uploads/2021/12/Invitation-Finland-2022.pdf  og program for den:
https://usercontent.one/wp/www.designmuseetsvenner.dk/wp-content/uploads/2021/12/Program-Designmuseets-Venner-Helsinki-maj-2022.pdf 

Skulle vennerne have appetit på yderligere designoplevelser, kan bestyrelsen anbefale de aktuelle udstillinger hos A. Petersen på Kløvermarksvej 70. Se vedhæftet fil.

GLÆDELIG JUL og på gensyn i 2022
På hele bestyrelsens vegne

Jeppe Skadhauge

Formand

Om Designmuseets Venner

Designmuseet er en juvel blandt danske museer med sine mageløse og mangfoldige samlinger – perlerækker – af kunsthåndværk, dekorativ kunst og kunstindustri. Design udfolder sig over alt i vores tilværelse, fra typografien på små lægemiddeltabletter til store billedvævninger, design til rum med hygge og elegance, design til praktisk brug og til udsmykning, urtepotte- og skikkelsesskjulere (læs: overtøj) for enhver smag undtagen den dårlige! Righoldigheden af genstande og stilarter har kun begrænset rum i Designmuseet, men rokader og særudstillinger råder bod på pladsmanglen.

Designmuseet har haft en venneforening siden 1910, ”Kunstindustrimuseets Venner”, nu ”Designmuseets Venner”. Som de gode venner, vi er, dyrker og støtter vi Designmuseet, vi nyder godt af rundvisninger, ekspertforedrag, besøg hos kunsthåndværkere og designfremstillere, rejser ud i Europa, fx for at opleve art nouveau i borgmesterens repræsentationslokaler i Prag; i art nouveau rummene i Hamborgs Kunst und Gemeinde Museum og på Gottorp Slot; og sølv, Silkemuseet i Lyon, og lokalt sølvtøj, fliser og kniplinger på Tønder Museum, som tillige har fyldt opgangen i det gamle vandtårn med Hans J. Wegners møbler. ”Vennerne” ynder også et selskabeligt samvær og vil sikkert hævde, at et smukt dækket bord er godt design!

”Friendship is in need of constant renewal” skrev Francis Bacon (1561-1626), den engelske filosof, jurist og politiker, i sit essay “On Friendship”. Jeg har fornyet mit venskab med Designmuseet konstant siden 1970’erne, og jeg er blevet rigt belønnet, mageløst og mangfoldigt!

Ole Thage, æresmedlem

Formål

§1 i Vedtægterne:
Selskabet Designmuseets Venner er stiftet i København den 5. november 1910 under navnet Kunstindustrimuseets Venner og har som hovedformål at støtte Designmuseum Danmark, dets samlinger og dets virke.

Endvidere er det Selskabets formål at samle medlemmerne og holde dem orienteret om museets virke og udviklingen inden for kunstindustri, kunsthåndværk og design.

Medlemskab

Bliv medlem af Designmuseets Venner
• hvis du er interesseret i at følge med på designfronten – på alle skalatrin
• hvis du interesserer dig for design, møbelkunst og kunsthåndværk
• hvis du ønsker at støtte museets virke bl.a. gennem Venneforeningens årlige donationer
• hvis du ønsker at møde andre engagerede mennesker, der interesserer sig for design

Bestyrelsen Designmuseets Venner 2021

Jeppe Skadhauge, advokat, formand
Nina Linde, næstformand
Karen Munk Christensen, cand.jur., kasserer
Grete Thrane, mag.art.
Marietta Kolind, arkitekt MAA, designer
Poul Christiansen, arkitekt MAA, designer
Hanne Dalsgaard, arkitekt MAA, designer
Lone Rahbek Christensen, europæisk etnolog, mag.art.
Anne-Louise Sommer, mag.art., museumsdirektør

Venneforeningens medlemmer af Designmuseets repræsentantskab 2021

Jeppe Skadhauge, advokat, konstitueret formand *
Nina Linde, næstformand
Grete Thrane, mag.art.
Karen Munk Christensen, cand.jur.
Poul Christiansen, arkitekt MAA, designer

*Medlem af Designmuseets Bestyrelse

Sammus

Designmuseets Venner er medlem af SAMMUS, en sammenslutning af museumsforeninger i Danmark. Det er en landsdækkende interesseorganisation for foreninger, der driver eller støtter museer. Se mere på www.sammus.dk

Vennerne har et medlem i SAMMUS’ bestyrelse. Det er pt Grete Thrane.
Grete har som repræsentant for SAMMUS også en plads i redaktionskomiteen for Danske Museer, der er et fagblad for danske museer.

SAMMUS udgiver et nyhedsbrev 5-6 gange om året, som ligger på SAMMUS’ hjemmeside.