Nytårshilsen 2020-2021

Et rigtig godt nytår ønsker vi jer alle, og håber I er kommet godt ind i det og er raske og friske. Og at I trives på trods af den forfærdeligt kulturfattige tid vi fortsat befinder os i. Og så starter året endda med, at der indføres nye og endnu mere indskrænkende restriktioner, og at der yderligere er opstået nye mere smittefarlige Corona mutationer, som gør dagligdagen mere udfordrende for os alle – vi skal passe på. Vi skal passe på os selv og på hinanden! Heldigvis er vaccinen på vej!

Men vi kan ikke være sammen – ikke gå på udstillinger eller deltage i fælles arrangementer, og slet ikke komme på Designmuseet. Og så sender vi om lidt opkrævninger til medlemskab af Designmuseets Venneforening ud! 

Hvorfor er det dog interessant lige nu? 

Det er det, fordi det er nu, man skal kende sine venner. Og formålet med vores Venneforening er først og fremmest ”at støtte Designmuseets – dets samlinger og dets virke”. Og det er netop nu og det kommende år, at Designmuseet har brug for al den støtte vi kan give – først og fremmest økonomisk. Den donation/gave Venneforeningen via vores medlemskontingent giver Designmuseet – de sidste mange år er det 100.000 kr. om året – bliver for 2020, 2021 og 2022 til et større samlet beløb, som kan betyde en forskel i den store nyopsætning af den permanente samling, som museets medarbejdere arbejder så hårdt for at etablere i år.

Venneforeningens andet formål er at holde vores medlemmer – Jer – orienteret om tidens design, kunsthåndværk og møbelkunst bl.a. gennem arrangementer, foredrag og værkstedsbesøg. Og selv om vi har måttet starte året med en aflysning i januar, så lover vi Jer, at vi vil komme stærkt igen lige så snart myndighederne giver os mulighed for at gennemføre vores arrangementer på en sikker måde. Vi har flere arrangementer i kalenderen og allerede mange planer for nye spændende tiltag i det nye år, så selv om der er stille nu, er der noget at se frem til. Kulturlivet skal nok komme stærkt igen!

Så selvfølgelig skal vi fortsat være medlemmer af vores kære gamle forening – som i øvrigt fylder 111 år til november!

Velkommen til et nyt år til alle vores trofaste medlemmer – og på gensyn.

Johan Adam Linneballe
Formand

Om Designmuseets Venner

Designmuseet er en juvel blandt danske museer med sine mageløse og mangfoldige samlinger – perlerækker – af kunsthåndværk, dekorativ kunst og kunstindustri. Design udfolder sig over alt i vores tilværelse, fra typografien på små lægemiddeltabletter til store billedvævninger, design til rum med hygge og elegance, design til praktisk brug og til udsmykning, urtepotte- og skikkelsesskjulere (læs: overtøj) for enhver smag undtagen den dårlige! Righoldigheden af genstande og stilarter har kun begrænset rum i Designmuseet, men rokader og særudstillinger råder bod på pladsmanglen.

Designmuseet har haft en venneforening siden 1910, ”Kunstindustrimuseets Venner”, nu ”Designmuseets Venner”. Som de gode venner, vi er, dyrker og støtter vi Designmuseet, vi nyder godt af rundvisninger, ekspertforedrag, besøg hos kunsthåndværkere og designfremstillere, rejser ud i Europa, fx for at opleve art nouveau i borgmesterens repræsentationslokaler i Prag; i art nouveau rummene i Hamborgs Kunst und Gemeinde Museum og på Gottorp Slot; og sølv, Silkemuseet i Lyon, og lokalt sølvtøj, fliser og kniplinger på Tønder Museum, som tillige har fyldt opgangen i det gamle vandtårn med Hans J. Wegners møbler. ”Vennerne” ynder også et selskabeligt samvær og vil sikkert hævde, at et smukt dækket bord er godt design!

”Friendship is in need of constant renewal” skrev Francis Bacon (1561-1626), den engelske filosof, jurist og politiker, i sit essay “On Friendship”. Jeg har fornyet mit venskab med Designmuseet konstant siden 1970’erne, og jeg er blevet rigt belønnet, mageløst og mangfoldigt!

Ole Thage, æresmedlem

Formål

§1 i Vedtægterne:
Selskabet Designmuseets Venner er stiftet i København den 5. november 1910 under navnet Kunstindustrimuseets Venner og har som hovedformål at støtte Designmuseum Danmark, dets samlinger og dets virke.

Endvidere er det Selskabets formål at samle medlemmerne og holde dem orienteret om museets virke og udviklingen inden for kunstindustri, kunsthåndværk og design.

Medlemskab

Bliv medlem af Designmuseets Venner
• hvis du er interesseret i at følge med på designfronten – på alle skalatrin
• hvis du interesserer dig for design, møbelkunst og kunsthåndværk
• hvis du ønsker at støtte museets virke bl.a. gennem Venneforeningens årlige donationer
• hvis du ønsker at møde andre engagerede mennesker, der interesserer sig for design

Bestyrelsen Designmuseets Venner 2020

Johan Adam Linneballe, designer, CEO, formand
Nina Linde, næstformand
Karen Munk Christensen, cand.jur., kasserer
Jeppe Skadhauge, advokat
Grete Thrane, mag.art.
Karin Carlander, designer, væver
Marietta Kolind, arkitekt MAA
Poul Christiansen, arkitekt MAA, designer
Anne-Louise Sommer, mag.art., museumsdirektør

Venneforeningens medlemmer af Designmuseets repræsentantskab 2020

Johan Adam Linneballe, designer, CEO, formand *
Nina Linde, næstformand
Jeppe Skadhauge, advokat *
Grete Thrane, mag.art.
Karin Carlander, designer, væver

*Medlem af Designmuseets Bestyrelse

Sammus

Designmuseets Venner er medlem af SAMMUS, en sammenslutning af museumsforeninger i Danmark. Det er en landsdækkende interesseorganisation for foreninger, der driver eller støtter museer. Se mere på www.sammus.dk

Vennerne har et medlem i SAMMUS’ bestyrelse. Det er pt Grete Thrane.
Grete har som repræsentant for SAMMUS også en plads i redaktionskomiteen for Danske Museer, der er et fagblad for danske museer.

SAMMUS udgiver et nyhedsbrev 5-6 gange om året, som ligger på SAMMUS’ hjemmeside.