Efterår 2021 

Kære Venner.

Efteråret går på hæld, og den mørke årstid er ved at indfinde sig. Det betyder glædeligvis, at højsæsonen for spændende arrangementer i Designmuseets Venner begynder. Vi byder på design fra FDB og IKEA, julekunst i guld, sølv og emalje og endelig på kunstnerisk virke med naturens mangeartede fibre.

Besøg hos FDB Møbler i Albertslund, hvor administrerende direktør i FDB Møbler A/S Ole Kiel vil fortælle om FDB Møblers spændende historie og udvikling samt om virksomhedens tiltag omkring bæredygtighed. Arrangementet finder sted tirsdag den 9. november 2021 kl. 17-19.

IKEA som designfirma i fortid og fremtid, hvor designer Niels Gammelgaard vil tale om at designe for IKEA i virksomhedens første årtier, mens CEO Anders Jepsen vil fortælle om IKEAs designfilosofi og vision for en bæredygtig fremtid. Arrangementet finder sted onsdag den 24. november 2021 kl. 16-18:30 i Designværkstedet.

Vennernes årlige julearrangement indledes med et causeri om hofjuveler Michelsens 100 sæt julebestik lanceret fra 1910 til 2009. Vi vil blive guidet igennem denne julekunst i guld, sølv og emalje af Michael von Essen, der om nogen er specialist i hofjuveler Michelsen og julebestik, og etnolog Lone Rahbek Christensen. Derefter serveres et julemåltid, hvor man er velkommen til at spise desserten med sit eget, medbragte julebestik. Arrangementet finder sted mandag den 6. december 2021 kl. 17 til 22 i Designværkstedet.

Besøg hos designer Sara Martinsen i Norske Huset på Sophienholm, hvor Sara pt. har fået tildelt arbejdsophold. Hun åbner dørene eksklusivt for Designmuseets Venner og fortæller om sit skabende virke med naturens fibre, som hun undersøger og ’broderer’ videre på i en uendelig historie om naturens iboende kraft og de bæredygtige materialers skønhed og uudforskede potentiale. Arrangementet finder sted tirsdag den 8. februar 2022 kl. 9:30.

Rejse til Finland
Den 17. til 21. maj 2022 gentager foreningen den designrejse til Finland, som blev afholdt i august 2021 med Grete Trane som turleder – læs her: https://www.designmuseetsvenner.dk/2021/08/17/rejsen-til-finland/ 

Ny bog om Marie Gudme Leth med rabat
Designmuseets inspektør Kirsten Toftegaard har udgivet en vidunderlig bog om den danske stoftrykker Marie Gudme Leth, hvis tekstiler Vennerne måske husker fra udstillingen på Designmuseet i 2016. Designmuseets Venner kan købe bogen med 10 % rabat gennem følgende link og anvendelse af koden DESIGNMUSEUM2022 ved check out i bestillingen.

Vær også opmærksom på
Ny bog af Lars Hedebo Olsen
DANSKE STEL fra blå blomster til grove glasurer
https://strandbergpublishing.dk/boger/danske-stel/ 

Støt Designmuseet

Med bare 200 kr. kan I gøre en stor forskel for museet, og så er støtten endda fradragsberettiget.
Som det sidste i dette nyhedsbrev vil bestyrelsen kraftigt opfordre foreningens medlemmer til at støtte Designmuseum Danmark økonomisk. Jeres støtte betyder uendelig meget for museet. Ikke mindst nu, hvor museet ikke har entreindtægter under nedlukningen. Det donerede beløb kan trækkes fra i skat; Designmuseet indberetter det til skat. https://designmuseum.dk/deltag/stot 

Jeppe Skadhauge

Formand

Om Designmuseets Venner

Designmuseet er en juvel blandt danske museer med sine mageløse og mangfoldige samlinger – perlerækker – af kunsthåndværk, dekorativ kunst og kunstindustri. Design udfolder sig over alt i vores tilværelse, fra typografien på små lægemiddeltabletter til store billedvævninger, design til rum med hygge og elegance, design til praktisk brug og til udsmykning, urtepotte- og skikkelsesskjulere (læs: overtøj) for enhver smag undtagen den dårlige! Righoldigheden af genstande og stilarter har kun begrænset rum i Designmuseet, men rokader og særudstillinger råder bod på pladsmanglen.

Designmuseet har haft en venneforening siden 1910, ”Kunstindustrimuseets Venner”, nu ”Designmuseets Venner”. Som de gode venner, vi er, dyrker og støtter vi Designmuseet, vi nyder godt af rundvisninger, ekspertforedrag, besøg hos kunsthåndværkere og designfremstillere, rejser ud i Europa, fx for at opleve art nouveau i borgmesterens repræsentationslokaler i Prag; i art nouveau rummene i Hamborgs Kunst und Gemeinde Museum og på Gottorp Slot; og sølv, Silkemuseet i Lyon, og lokalt sølvtøj, fliser og kniplinger på Tønder Museum, som tillige har fyldt opgangen i det gamle vandtårn med Hans J. Wegners møbler. ”Vennerne” ynder også et selskabeligt samvær og vil sikkert hævde, at et smukt dækket bord er godt design!

”Friendship is in need of constant renewal” skrev Francis Bacon (1561-1626), den engelske filosof, jurist og politiker, i sit essay “On Friendship”. Jeg har fornyet mit venskab med Designmuseet konstant siden 1970’erne, og jeg er blevet rigt belønnet, mageløst og mangfoldigt!

Ole Thage, æresmedlem

Formål

§1 i Vedtægterne:
Selskabet Designmuseets Venner er stiftet i København den 5. november 1910 under navnet Kunstindustrimuseets Venner og har som hovedformål at støtte Designmuseum Danmark, dets samlinger og dets virke.

Endvidere er det Selskabets formål at samle medlemmerne og holde dem orienteret om museets virke og udviklingen inden for kunstindustri, kunsthåndværk og design.

Medlemskab

Bliv medlem af Designmuseets Venner
• hvis du er interesseret i at følge med på designfronten – på alle skalatrin
• hvis du interesserer dig for design, møbelkunst og kunsthåndværk
• hvis du ønsker at støtte museets virke bl.a. gennem Venneforeningens årlige donationer
• hvis du ønsker at møde andre engagerede mennesker, der interesserer sig for design

Bestyrelsen Designmuseets Venner 2021

Jeppe Skadhauge, advokat, formand
Nina Linde, næstformand
Karen Munk Christensen, cand.jur., kasserer
Grete Thrane, mag.art.
Marietta Kolind, arkitekt MAA, designer
Poul Christiansen, arkitekt MAA, designer
Hanne Dalsgaard, arkitekt MAA, designer
Lone Rahbek Christensen, europæisk etnolog, mag.art.
Anne-Louise Sommer, mag.art., museumsdirektør

Venneforeningens medlemmer af Designmuseets repræsentantskab 2021

Jeppe Skadhauge, advokat, konstitueret formand *
Nina Linde, næstformand
Grete Thrane, mag.art.
Karen Munk Christensen, cand.jur.
Poul Christiansen, arkitekt MAA, designer

*Medlem af Designmuseets Bestyrelse

Sammus

Designmuseets Venner er medlem af SAMMUS, en sammenslutning af museumsforeninger i Danmark. Det er en landsdækkende interesseorganisation for foreninger, der driver eller støtter museer. Se mere på www.sammus.dk

Vennerne har et medlem i SAMMUS’ bestyrelse. Det er pt Grete Thrane.
Grete har som repræsentant for SAMMUS også en plads i redaktionskomiteen for Danske Museer, der er et fagblad for danske museer.

SAMMUS udgiver et nyhedsbrev 5-6 gange om året, som ligger på SAMMUS’ hjemmeside.