EFTERÅRSBREV OKTOBER 2022

Kære Venner,

Nu går vi den hyggelige årstid i møde – med mørkere eftermiddage og tilsvarende lyst til at samles, samtidig med at vi bliver klogere. I bestyrelsen har vi efterårets program klar; der er arrangementer om design i nutid, fortid og fremtid.
Som tidligere nævnt har vi været nødsaget til at udsætte det lovede arrangement ’Kunst på Borgen’ om den politiske kunst i gruppeværelserne på Christiansborg, hvilket skyldes det forestående valg. Det er i stedet lykkedes med kort varsel at invitere os selv på besøg på Udstillingssted for Tekstil.

 

Besøg udstillingen ’Keramik som tekstil på tekstil som keramik’

Anne Fabricius Møller, som driver udstillingsstedet og selv er stoftrykker og kunsthåndværker, vil fortælle os om stedet, ideen bag udstillingen og værkerne, hvor keramikken har referencer til tekstil og tekstilerne referencer til keramik. Sted: Udstillingssted for Tekstil, Møntergade 6, 1116 København K, den 27/10 kl. 16.30

Læs invitationen og find link til tilmelding her: https://usercontent.one/wp/www.designmuseetsvenner.dk/wp-content/uploads/2022/10/Invitation-lang.pdf

 

’Hvor kommer ideer og inspiration fra? Hvor bevæger dansk design sig hen?’

Designmuseets Venner har inviteret to af Danmarks mest markante, yngre designfirmaer – nemlig ’Wang & Söderström’ samt ’Slaatto Design’ – til at præsentere sig og fortælle om deres syn på ovenstående spørgsmål. Efter hver præsentation vil der være debat og spørgsmål fra salen til designerne. Sted: Designmuseets festsal, den 10/11 kl. 17.

Læs invitationen og find link til tilmelding her: https://usercontent.one/wp/www.designmuseetsvenner.dk/wp-content/uploads/2022/10/Invitation-til-Inspiration-og-ideer.pdf

 

Besøg Fritz Hansens 150-års jubilæumsudstilling:
’SHAPING THE EXTRAORDINARY. Celebrating 150 years and beyond’

Designmuseets Venner får mulighed for at besøge Fritz Hansen og se deres særudstilling i anledning af virksomhedens 150-års jubilæum. Udstillingen er kurateret ud fra konceptet ’Relations’ i ønsket om at kaste lys over de mange sammenhænge og netværk, design er funderet på. Sted: Fritz Hansen i Allerød, den 22/11 kl 16.

Læs invitationen og find link til tilmelding her: https://usercontent.one/wp/www.designmuseetsvenner.dk/wp-content/uploads/2022/10/Fritz-Hansen-invitation-lang.pdf

 

Vennernes årlige julearrangement
Aftenen indledes med et causeri ’Hofjuvelerens julebestik’ – om guldsmed Michelsens 100 sæt julebestik lanceret fra 1910 til 2009. Vi vil blive guidet igennem denne julekunst i guld, sølv og emalje af Michael von Essen, der om nogen er specialist i hofjuveler Michelsen og julebestik, og etnolog Lone Rahbek Christensen. Derefter serveres herefter et julemåltid. Sted og dato er endnu ikke endegyldigt fastsat.

Dødsfald
Vi må meddele, at venneforeningens mangeårige medlem og tidligere formand Ole Thage er død i juli måned 94 år gammel. I 2010, da Selskabet Kunstindustrimuseets Venner fejrede 100-års jubilæum, stod han for udgivelsen af den fine bog skrevet af Charlotte Christensen: ” …. at give af et godt Hjerte og et glad Sind. Kunstindustrimuseets Venner 1910 – 2010.” Bogen omhandler selskabets historie og gennemgår de mange gaver, selskabet har givet til museet igennem 100 år.
Ole var æresmedlem af Designmuseets Venner, som selskabet siden kom til at hedde. Han havde en betydelig viden, som han gerne øste af med herlige beretninger og humor, og et engagement, der gjorde samarbejdet med ham særdeles inspirerende.

 

På hele bestyrelsens vegne

Jeppe Skadhauge
Formand

Om Designmuseets Venner

Designmuseet er en juvel blandt danske museer med sine mageløse og mangfoldige samlinger – perlerækker – af kunsthåndværk, dekorativ kunst og kunstindustri. Design udfolder sig over alt i vores tilværelse, fra typografien på små lægemiddeltabletter til store billedvævninger, design til rum med hygge og elegance, design til praktisk brug og til udsmykning, urtepotte- og skikkelsesskjulere (læs: overtøj) for enhver smag undtagen den dårlige! Righoldigheden af genstande og stilarter har kun begrænset rum i Designmuseet, men rokader og særudstillinger råder bod på pladsmanglen.

Designmuseet har haft en venneforening siden 1910, ”Kunstindustrimuseets Venner”, nu ”Designmuseets Venner”. Som de gode venner, vi er, dyrker og støtter vi Designmuseet, vi nyder godt af rundvisninger, ekspertforedrag, besøg hos kunsthåndværkere og designfremstillere, rejser ud i Europa, fx for at opleve art nouveau i borgmesterens repræsentationslokaler i Prag; i art nouveau rummene i Hamborgs Kunst und Gemeinde Museum og på Gottorp Slot; og sølv, Silkemuseet i Lyon, og lokalt sølvtøj, fliser og kniplinger på Tønder Museum, som tillige har fyldt opgangen i det gamle vandtårn med Hans J. Wegners møbler. ”Vennerne” ynder også et selskabeligt samvær og vil sikkert hævde, at et smukt dækket bord er godt design!

”Friendship is in need of constant renewal” skrev Francis Bacon (1561-1626), den engelske filosof, jurist og politiker, i sit essay “On Friendship”. Jeg har fornyet mit venskab med Designmuseet konstant siden 1970’erne, og jeg er blevet rigt belønnet, mageløst og mangfoldigt!

Ole Thage, æresmedlem

Formål

§1 i Vedtægterne:
Selskabet Designmuseets Venner er stiftet i København den 5. november 1910 under navnet Kunstindustrimuseets Venner og har som hovedformål at støtte Designmuseum Danmark, dets samlinger og dets virke.

Endvidere er det Selskabets formål at samle medlemmerne og holde dem orienteret om museets virke og udviklingen inden for kunstindustri, kunsthåndværk og design.

Medlemskab

Bliv medlem af Designmuseets Venner
• hvis du er interesseret i at følge med på designfronten – på alle skalatrin
• hvis du interesserer dig for design, møbelkunst og kunsthåndværk
• hvis du ønsker at støtte museets virke bl.a. gennem Venneforeningens årlige donationer
• hvis du ønsker at møde andre engagerede mennesker, der interesserer sig for design

Bestyrelsen Designmuseets Venner 2022

Jeppe Skadhauge, advokat, formand
Grete Thrane, mag.art., næstformand
Karen Munk Christensen, cand.jur., kasserer
Poul Christiansen, arkitekt MAA, designer
Hanne Dalsgaard, arkitekt MAA, designer
Lone Rahbek Christensen, europæisk etnolog, mag.art.
Eva Esmarch, cand.jur., nævnssekretær
Annette Hesselbjerg Lund. Major Donor & Event Specialist
Bo Linnemann, arkitekt MAA, designer
Anne-Louise Sommer, mag.art., museumsdirektør

Venneforeningens medlemmer af Designmuseets repræsentantskab 2022

Jeppe Skadhauge, advokat, formand *
Karen Munk Christensen, cand.jur.
Poul Christiansen, arkitekt MAA, designer
Lone Rahbek Christensen, mag.art., europæisk etnolog
Hanne Dalsgaard, arkitekt MAA, designer

*Medlem af Designmuseets Bestyrelse

Vores Verden:

Designmuseum Danmark

Vennerne har siden 1910 haft til hovedformål at støtte Designmuseum Danmark, dets samlinger og dets virke. Ud over udstillinger, events, pressenyt, aktuel undervisning og biblioteksnyheder sker der rigtigt meget på Designmuseum Danmark. Ligesom os, kan du følge med i anbefalinger og nyheder om nye tiltag, udgivelser eller lignende, der sætter design på dagsordenen.

SAMMUS

Designmuseets Venner er medlem af SAMMUS, en sammenslutning af museumsforeninger i Danmark. Det er en landsdækkende interesseorganisation for foreninger, der driver eller støtter museer. Se mere på www.sammus.dk

Vennerne har et medlem i SAMMUS’ bestyrelse. Det er pt Grete Thrane.
Grete har som repræsentant for SAMMUS også en plads i redaktionskomiteen for Danske Museer, der er et fagblad for danske museer.

SAMMUS udgiver et nyhedsbrev 5-6 gange om året, som ligger på SAMMUS’ hjemmeside.

Formkraft

Danske Kunsthåndværkere & Designere har opbevaret fysiske eksemplarer af tidsskrifter inden for feltet, fra 1948 til 2009. Foreningen bærer derfor på en lang og veldokumenteret historik, der via tidsskrifter har holdt feltet og generelle interessenter opdateret. Det har længe været et ønske at digitalisere tidsskrifterne for på bedste danske vis, at demokratisere al den viden de rummer, og give et størst muligt publikum, mulighed for at dykke ned i historien – online.

Arkivmaterialet skulle ikke stå alene hvorfor platformen Formkraft er skabt for at arkivet kan sameksistere med et kontemporært onlinemagasin.