Nyhedsbrev februar 2023

Kære Venner,
Hvor var det dejligt at se så mange ’Venner’ trodse februars mørke for at samles om Niels Arthur Andersens interessante foredrag om sin sølvsamling.
Vi havde i vores julebrev annonceret næste arrangement til 9. marts, men er desværre nødsaget til at rykke det til 24. august. Det drejer sig om arrangementet ’Nye perspektiver på kreativitet’, hvor professor Lene Tanggaard, rektor for Designskolen Kolding, vil holde foredrag om ny forskning i kreativitet. Vi skriver mere om tid og sted, når vi nærmer os sommer.
Heldigvis har vi nyheder på forårsprogrammet:

 
’Generalforsamling’
Designmuseets Venner afholder sin årlige generalforsamling den 23. marts 2023 kl. 16 i Designmuseets Festsal.
Indkaldelse og flere oplysninger følger senere.

’Kunst på Borgen’
Historiker Hanne Rasmussen viser rundt i Folketingets samling af kunst 19. april 2023 kl 16.30 – 18.00 med efterfølgende middag.
På omvisningen præsenteres kunsten i Folketingets mange forskellige gruppeværelser, udvalgsværelser, på gangarealet og i selve Folketingssalen. Her får man indblik i, hvordan kunsten og det politiske liv væves ind i hinanden. Kunsten på Christiansborg afspejler dansk kunsthistorie og rummer en bred vifte af danske malerier fra 1800-tallets guldaldermalerier til de nyeste statsministerportrætter. Invitation og tilmelding følger senere.

’Hej Planter!’
Vi drager ud i Sydvestsjællands lysegrønne skov for at besøge Dyrehavehuset, hvor Bess Kristoffersen introducerer os til udstillingen ’Hej Planter!’ Den 27. april 2023 kl 10.30.

Udstillingen viser en række kunstneres fabuleringer over vores totale afhængighed af planter, idet de omdanner CO₂ til den ilt, der er basis for vores liv. Se: https://www.dyrehavehuset.dk/arrangementer-udstillinger/ Vi vil også opleve et ’skovbad’, der er en japansk naturterapi. Foråret, løvspringet og de første bøgeblade vil være en del af oplevelsen. Endelig slutter vi dagens grønne tema med frokost i Atelier Skoven. – Dyrehavehuset ligger i nærheden af Sorø, ca. fem kvarters kørsel fra København. Vi må arrangere samkørsel i egne biler. Flere detaljer og tilmelding vil fremgå af invitationen, som udsendes senere.

’IKEAs museum i Älmhult’
En éndagstur til IKEAs hovedsæde 11. maj 2023 kl 12.

Som opfølgning på vennernes arrangement om Ikea i november 2021 arrangerer vi en tur til Ikeas hovedsæde. Besøget indledes med frokost kl. 12, hvorefter der er guidet rundvisning i Ikeas Museum, som fortæller om det svenske møbeleventyr, designet, firmaets medgang og modgang og menneskerne bag IKEA. Vi skal se en særudstilling om Demokratisk Design, hvor vi kommer bag om kulisserne på design- og produktudviklingen. Til slut vil der være tid på egen hånd. Der er individuel transport til Älmhult med tog eller bil. Transporten tager ca. 2 timer og 40 minutter. Invitation og tilmelding følger senere.

Rejse til Stockholm
Den 23. til 26. maj 2023.

Forårets Vennerejse går til Stockholm og er som en lang række af de tidligere rejser arrangeret af Grete Thrane. I Stockholm skal Vennerne opleve arkitektur, design og kunst fra de bedste perioder i svensk stilhistorie: Gustav III, Karl Johan, svensk jugend, Swedish Grace med mere. Rejsen er allerede udsolgt, men du kan læse programmet her: https://www.designmuseetsvenner.dk/rejser/

’Fredensborg Slots 1700-tals interiører’
Foredrag af Henriette Linnemann, arkitekt MAA og kunsthistoriker. Designmuseets Festsal, torsdag den 15. juni 2023 kl. 16.00-18.00.

På baggrund af sin forskning i interiørerne på Fredensborg Slot – formidlet i bogen ’Fredensborg Slot’ – vil Henriette fortælle om dansk kunsthåndværk, stilarter og interiørarkitektur i 1700-tallet og vise, hvordan dette afspejler sig i interiørerne på Fredensborg Slot. Slottet er bygget som jagtslot for Frederik 4. i 1722, tegnet af hofarkitekt I.C. Krieger. Invitation og tilmelding følger senere.
 

Vi håber, mange Venner har lyst at deltage i arrangementerne.

De bedste hilsner
på vegne af bestyrelsen,
Jeppe Skadhauge.

Om Designmuseets Venner

Designmuseet er en juvel blandt danske museer med sine mageløse og mangfoldige samlinger – perlerækker – af kunsthåndværk, dekorativ kunst og kunstindustri. Design udfolder sig over alt i vores tilværelse, fra typografien på små lægemiddeltabletter til store billedvævninger, design til rum med hygge og elegance, design til praktisk brug og til udsmykning, urtepotte- og skikkelsesskjulere (læs: overtøj) for enhver smag undtagen den dårlige! Righoldigheden af genstande og stilarter har kun begrænset rum i Designmuseet, men rokader og særudstillinger råder bod på pladsmanglen.

Designmuseet har haft en venneforening siden 1910, ”Kunstindustrimuseets Venner”, nu ”Designmuseets Venner”. Som de gode venner, vi er, dyrker og støtter vi Designmuseet, vi nyder godt af rundvisninger, ekspertforedrag, besøg hos kunsthåndværkere og designfremstillere, rejser ud i Europa, fx for at opleve art nouveau i borgmesterens repræsentationslokaler i Prag; i art nouveau rummene i Hamborgs Kunst und Gemeinde Museum og på Gottorp Slot; og sølv, Silkemuseet i Lyon, og lokalt sølvtøj, fliser og kniplinger på Tønder Museum, som tillige har fyldt opgangen i det gamle vandtårn med Hans J. Wegners møbler. ”Vennerne” ynder også et selskabeligt samvær og vil sikkert hævde, at et smukt dækket bord er godt design!

”Friendship is in need of constant renewal” skrev Francis Bacon (1561-1626), den engelske filosof, jurist og politiker, i sit essay “On Friendship”. Jeg har fornyet mit venskab med Designmuseet konstant siden 1970’erne, og jeg er blevet rigt belønnet, mageløst og mangfoldigt!

Ole Thage, æresmedlem

Formål

§1 i Vedtægterne:
Selskabet Designmuseets Venner er stiftet i København den 5. november 1910 under navnet Kunstindustrimuseets Venner og har som hovedformål at støtte Designmuseum Danmark, dets samlinger og dets virke.

Endvidere er det Selskabets formål at samle medlemmerne og holde dem orienteret om museets virke og udviklingen inden for kunstindustri, kunsthåndværk og design.

Medlemskab

Bliv medlem af Designmuseets Venner
• hvis du er interesseret i at følge med på designfronten – på alle skalatrin
• hvis du interesserer dig for design, møbelkunst og kunsthåndværk
• hvis du ønsker at støtte museets virke bl.a. gennem Venneforeningens årlige donationer
• hvis du ønsker at møde andre engagerede mennesker, der interesserer sig for design

Bestyrelsen Designmuseets Venner 2022

Jeppe Skadhauge, advokat, formand
Grete Thrane, mag.art., næstformand
Karen Munk Christensen, cand.jur., kasserer
Poul Christiansen, arkitekt MAA, designer
Hanne Dalsgaard, arkitekt MAA, designer
Lone Rahbek Christensen, europæisk etnolog, mag.art.
Eva Esmarch, cand.jur., nævnssekretær
Annette Hesselbjerg Lund. Major Donor & Event Specialist
Bo Linnemann, arkitekt MAA, designer
Anne-Louise Sommer, mag.art., museumsdirektør

Venneforeningens medlemmer af Designmuseets repræsentantskab 2022

Jeppe Skadhauge, advokat, formand *
Karen Munk Christensen, cand.jur.
Poul Christiansen, arkitekt MAA, designer
Lone Rahbek Christensen, mag.art., europæisk etnolog
Hanne Dalsgaard, arkitekt MAA, designer

*Medlem af Designmuseets Bestyrelse

Vores Verden:

Designmuseum Danmark

Vennerne har siden 1910 haft til hovedformål at støtte Designmuseum Danmark, dets samlinger og dets virke. Ud over udstillinger, events, pressenyt, aktuel undervisning og biblioteksnyheder sker der rigtigt meget på Designmuseum Danmark. Ligesom os, kan du følge med i anbefalinger og nyheder om nye tiltag, udgivelser eller lignende, der sætter design på dagsordenen.

SAMMUS

Designmuseets Venner er medlem af SAMMUS, en sammenslutning af museumsforeninger i Danmark. Det er en landsdækkende interesseorganisation for foreninger, der driver eller støtter museer. Se mere på www.sammus.dk

Vennerne har et medlem i SAMMUS’ bestyrelse. Det er pt Grete Thrane.
Grete har som repræsentant for SAMMUS også en plads i redaktionskomiteen for Danske Museer, der er et fagblad for danske museer.

SAMMUS udgiver et nyhedsbrev 5-6 gange om året, som ligger på SAMMUS’ hjemmeside.

Formkraft

Danske Kunsthåndværkere & Designere har opbevaret fysiske eksemplarer af tidsskrifter inden for feltet, fra 1948 til 2009. Foreningen bærer derfor på en lang og veldokumenteret historik, der via tidsskrifter har holdt feltet og generelle interessenter opdateret. Det har længe været et ønske at digitalisere tidsskrifterne for på bedste danske vis, at demokratisere al den viden de rummer, og give et størst muligt publikum, mulighed for at dykke ned i historien – online.

Arkivmaterialet skulle ikke stå alene hvorfor platformen Formkraft er skabt for at arkivet kan sameksistere med et kontemporært onlinemagasin.