NYHEDSBREV APRIL 2024

Kære Venner

”Jeg vælger mig april!
Fordi den stormer, fejer,
Fordi den smiler, smelter,
Fordi den evner ejer,
Fordi den kræfter vælter,-
i den bli ́r somren til!”

Sådan slutter Bjørnson sit digt fra 1870 – og mens vi  forventningsfuldt ser mod sommeren, kan vi glæde os over, at vi allerede kan ses den 11. april i Designmuseets smukke Festsal, hvor vi udover den årlige generalforsamling kan se frem til Ida Engholms betydningsfulde foredrag og en dejlig middag.

Men mere om vore arrangementer i foråret nedenfor.

 

”Generalforsamling, foredrag af professor Ida Engholm og middag i Festsalen”

Efter generalforsamlingen vil professor Ida Engholm fra Det Kongelige Akademi tale om sin nye bog “Design for the New World – From Human Design to Planet Design”, der viser hvordan design kan skabe nye veje til en bæredygtig verden.

Ida Engholm har en kandidat i litteratur og en Ph.d. i digitalt design fra IT-Universitetet i København og er professor ved Institut for Visuelt Design og programleder på Master i design på Det Kongelige Akademi.

Vi afslutter med middag. Se vedhæftede invitation med betalingslink.

Tid og sted: 11. april 2024, kl. 16.00-20.00 i Festsalen på Designmuseet.

 

”Rejsen til Wien”
Årets vennerejse går til Wien, hvor vi lægger vægt på det tidlige 1900 tal, der var en meget frugtbar og spændende periode indenfor kunst, kunsthåndværk, design og arkitektur. En tid som fik en stor betydning for udviklingen af resten af århundredets kunst.

Tid: 13. – 17. maj 2024 Rejsen er desværre pt. overtegnet

 

”Inspiration eller Plagiat”
Inspiration eller plagiat? Hvor går grænsen? Det er et eviggyldigt spørgsmål.

Ole Damsbo og Jesper Fabricius har begge i deres professionelle liv som advokater beskæftiget sig indgående med den problemstilling.

I 2001 var de med til at arrangere en udstilling på Designmuseet, ‘INSPIRATION ELLER PLAGIAT’, hvis formål var at belyse grænsefladen mellem den lovlige inspiration og den ulovlige efterligning inden for designområdet. De to advokater vil nu komme og opdatere medlemmerne på emnet i lyset af de mellemliggende årtiers udvikling og deraf afledt retspraksis.

Se vedhæftede invitation med betalingslink.

Tid og sted: 23. maj 2024 kl. 17.00-19.00 i Festsalen i Designmuseet

 

Bestyrelsen arbejder endvidere med planlægningen af arrangementer med følgende temaer:

”Borch Edition – besøg på værkstedet”
”Rosti og Margretheskålen ved Kasper Egelund Nissen”
”Vin og viden”, quiz og skattejagt på museet.”
”Opfølgning på efterårets foredrag om ”Store Huse””

 

De bedste hilsner, på vegne af bestyrelsen

Jeppe Skadhauge og Annette Hesselbjerg Lund

Om Designmuseets Venner

Designmuseet er en juvel blandt danske museer med sine mageløse og mangfoldige samlinger – perlerækker – af kunsthåndværk, dekorativ kunst og kunstindustri. Design udfolder sig over alt i vores tilværelse, fra typografien på små lægemiddeltabletter til store billedvævninger, design til rum med hygge og elegance, design til praktisk brug og til udsmykning, urtepotte- og skikkelsesskjulere (læs: overtøj) for enhver smag undtagen den dårlige! Righoldigheden af genstande og stilarter har kun begrænset rum i Designmuseet, men rokader og særudstillinger råder bod på pladsmanglen.

Designmuseet har haft en venneforening siden 1910, ”Kunstindustrimuseets Venner”, nu ”Designmuseets Venner”. Som de gode venner, vi er, dyrker og støtter vi Designmuseet, vi nyder godt af rundvisninger, ekspertforedrag, besøg hos kunsthåndværkere og designfremstillere, rejser ud i Europa, fx for at opleve art nouveau i borgmesterens repræsentationslokaler i Prag; i art nouveau rummene i Hamborgs Kunst und Gemeinde Museum og på Gottorp Slot; og sølv, Silkemuseet i Lyon, og lokalt sølvtøj, fliser og kniplinger på Tønder Museum, som tillige har fyldt opgangen i det gamle vandtårn med Hans J. Wegners møbler. ”Vennerne” ynder også et selskabeligt samvær og vil sikkert hævde, at et smukt dækket bord er godt design!

”Friendship is in need of constant renewal” skrev Francis Bacon (1561-1626), den engelske filosof, jurist og politiker, i sit essay “On Friendship”. Jeg har fornyet mit venskab med Designmuseet konstant siden 1970’erne, og jeg er blevet rigt belønnet, mageløst og mangfoldigt!

Ole Thage (1928-2022),  æresmedlem

Formål

§1 i Vedtægterne:
Selskabet Designmuseets Venner er stiftet i København den 5. november 1910 under navnet Kunstindustrimuseets Venner og har som hovedformål at støtte Designmuseum Danmark, dets samlinger og dets virke.

Endvidere er det Selskabets formål at samle medlemmerne og holde dem orienteret om museets virke og udviklingen inden for kunstindustri, kunsthåndværk og design.

Medlemskab

Bliv medlem af Designmuseets Venner
• hvis du er interesseret i at følge med på designfronten – på alle skalatrin
• hvis du interesserer dig for design, møbelkunst og kunsthåndværk
• hvis du ønsker at støtte museets virke bl.a. gennem Venneforeningens årlige donationer
• hvis du ønsker at møde andre engagerede mennesker, der interesserer sig for design

Bestyrelsen Designmuseets Venner 2024

Jeppe Skadhauge, advokat, formand
Grete Thrane, mag.art., næstformand
Karen Munk Christensen, cand.jur., kasserer
Poul Christiansen, arkitekt MAA, designer
Hanne Dalsgaard, arkitekt MAA, designer
Lone Rahbek Christensen, europæisk etnolog, mag.art.
Eva Esmarch, cand.jur., nævnssekretær
Annette Hesselbjerg Lund. Major Donor & Event Specialist
Bo Linnemann, arkitekt MAA, designer
Anne-Louise Sommer, mag.art., museumsdirektør

Venneforeningens medlemmer af Designmuseets repræsentantskab 2023

Jeppe Skadhauge, advokat, formand *
Karen Munk Christensen, cand.jur.
Bo Linnemann, arkitekt MAA, founding partner af Kontrapunkt
Lone Rahbek Christensen, mag.art., europæisk etnolog
Hanne Dalsgaard, arkitekt MAA, designer

*Medlem af Designmuseets Bestyrelse

Vores Verden:

Designmuseum Danmark

Vennerne har siden 1910 haft til hovedformål at støtte Designmuseum Danmark, dets samlinger og dets virke. Ud over udstillinger, events, pressenyt, aktuel undervisning og biblioteksnyheder sker der rigtigt meget på Designmuseum Danmark. Ligesom os, kan du følge med i anbefalinger og nyheder om nye tiltag, udgivelser eller lignende, der sætter design på dagsordenen.

SAMMUS

Designmuseets Venner er medlem af SAMMUS, en sammenslutning af museumsforeninger i Danmark. Det er en landsdækkende interesseorganisation for foreninger, der driver eller støtter museer. Se mere på www.sammus.dk

SAMMUS udgiver et nyhedsbrev 5-6 gange om året, som ligger på SAMMUS’ hjemmeside.

Formkraft

Danske Kunsthåndværkere & Designere har opbevaret fysiske eksemplarer af tidsskrifter inden for feltet, fra 1948 til 2009. Foreningen bærer derfor på en lang og veldokumenteret historik, der via tidsskrifter har holdt feltet og generelle interessenter opdateret. Det har længe været et ønske at digitalisere tidsskrifterne for på bedste danske vis, at demokratisere al den viden de rummer, og give et størst muligt publikum, mulighed for at dykke ned i historien – online.

Arkivmaterialet skulle ikke stå alene hvorfor platformen Formkraft er skabt for at arkivet kan sameksistere med et kontemporært onlinemagasin.