Royal Copenhagen Porcelæn

1775 til 2020 ved etnolog mag.art. Lone Rahbek Christensen

19. maj 2021

De af vore medlemmer der var så heldige at høre Lone Rahbeks causeri på Holmegaard Værk i august 2020 var klar over, at Lone er helt speciel . . .

Lone formåede på to en halv time at oplyse os om ikke bare små 250 års porcelænshistorie i Danmark, men også om 250 års kulturhistorie – om forudsætninger, sammenhænge og resultater – i store dele af Europa med forbindelser til resten af verden. Intet mindre end formidabelt – ikke en pause, ikke et øh!, men én lang inspirerende sammenhængende årsag/virkning historie, fortalt så levende at vi alle kunne følge med.

Det er desværre sjældent, at man har mulighed for at få så meget at vide, at blive så inspireret og føle sig så godt underholdt på samme tid – og at blive så meget klogere. Det burde vores public medier jo ellers sørge for! Vi var heldige – og vi fik alle sammen så meget efterfølgende at tænke over og gå videre med. Desværre måtte Lone også afslutningsvis konstatere, at disse 245 års kulturudvikling og optimering nu desværre var slut – mange faktorer og forudsætninger er ændret eller helt væk og nye ejere forstår ikke, hvilke værdier de sidder med og hvad de skal gøre.

Dette arrangement bør vi absolut gentage – det er der rigtig mange, der vil have glæde af.

Således beriget!

 

Johan Adam Linneballe