Sølv, sølv og atter sølv
2. FEB 2023
Mangeårig sølvsamler og -ekspert, forhenværende advokat Niels Arthur Andersen holdt et spændende foredrag ”Samlet med hjertet – en sølvsamlers udfordringer” for knap 80 tilhørere i Designmuseets festsal.
Niels fortalte om samlingens tilblivelse gennem godt 50 år og viste talrige smukke foto af udvalgte sølvgenstande – primært korpussølv fra før 1775. I sin beretning lagde Niels særlig vægt på genstandenes proveniens, og i 2. del af foredraget var fokus rettet mod overhofmarskal Adam Gottlob Moltkes kandelabere fra 1768 og andet af Moltkes sølv, samt om dets anvendelse ved A.G. Moltkes fest i forbindelse med anbringelsen af Salys rytterstatue af Frederik V på Amalienborg Slotsplads samme år. Niels havde medbragt en række sølvgenstande, som blev beundret før, under og efter foredraget, hvor både spørgelysten og stemningen høj.

 

Annette Hesselbjerg Lund.