Kunstarternes forbrødring Skønvirke – en kalejdoskopisk periode

5. nov. 2020

Vennerne kastede visir og masker ved indgangen til Designværkstedet, hvor stole og borde var anbragt med en Corona-meters afstand!

Formanden for Designmuseets Venner Johan Adam Linneballe bød velkommen – specielt til aftenens foredragsholder Mirjam Gelfer-Jørgensen, som indledte foredraget med en introduktion   til sin nyudkomne bog: Kunstarternes forbrødring, et pragtværk i flot grafik og udformning – smukt illustreret med eksempler fra skønvirke periodens europæiske strømninger set i relation til Danmark.

”Bogens titel med begrebet forbrødring har jeg valgt, fordi ordet forbrødring ikke blot forbinder men knytter de mange kunstarter i skønvirke tiden endnu tættere sammen.”

Arkitekt Hack Kampmanns tegning til Carl Jacobsens Glyptotek på Carlsberg fra1895, opført i rødt murværk med tranefrise samt liljer i glaserede tegl over portbuen med visdomsuglen, står allerede som lysbillede på lærredet, hvorefter Willumsens forrygende trefløjede maleri ‘Jotunheim’ fra 1892 toner frem, efterfulgt af Thorvald Bindesbølls blå-glaseret lerfad med vikinge inspireret motiv i sikre strøg, fremstillet på et af tidens mange små pottemagerier i Utterslev i 1886. Herefter fulgte en række keramiske arbejder, smukt forarbejdet boghåndværk i gyldenlæder, glaskunst og sølvsmede genstande, hejrestel og mågestel, samt tekstiler og hedebosyning.

Vi kom også igennem Københavns Rådhus, som jo er rigt ornamenteret.

“Er der stemning for en pause.” blev der spurgt Det var der! Vi fik hver sin lille båd med kanapeer og dertil hvidvin eller rødvin i glassene, samt tid til selvsyn af den utrolig smukke bog, som lå på bordene!

Således styrket lyttede vi atter til Mirjam, som fortsatte gennem tiderne, og nu rettede kalejdoskopet udad mod andre verdensdele. Vi kom vidt omkring i Arts and Craft, Art Nouveau, Jugend og Japanisme, samt de mange forskellige teknikker kunstnerne mestrede. Både malere, billedhuggere og arkitekter gik ud over deres fag og fremstillede keramik i tidens ånd.

Skønvirkeperioden varede fra omkring 1870 og frem til 1920, da industrialismen fejede skønvirke overdådigheden af banen, til fordel for en mere forenklet stil. “De store verdensudstillinger havde afgørende betydning, især verdensudstillingen i Paris år 1900, men allerede ved verdensudstillingen i Chicago 1893 markerede danske kunstnere sig, og således opstod begrebet Danish Design og blev siden markedsført under denne betegnelse,” fortæller Mirjam videre, 

“ Direktøren for Tiffany blev så begejstret over de danske kunstneres faglige dygtighed, at han kom til Danmark for at besøge kunstnernes værksteder.” Iøvrigt blev der købt mange af disse unika værker fra samtiden, af både private samlere og museer, også Kunst Industrimuseet erhvervede meget, ikke blot fra skønvirke tiden men også efter omstillingen til industrien med de ubegrænsede muligheder, og nye materialer.”

“ Og så lige et par billeder til slut”, Arne Jacobsens Ikon stol Syveren som nu leveres i 14 nye, lækre farver fylder lærredet, samt Georg Jensens musselmalede stel, som i dag fremstilles i 17 nye varianter, (oprindelig fra 1775, dog fornyet af Arnold Krog).

Danish Design er kommet for at blive!

“ Ja,” runder Nina Linde af, ” så slutter Vennernes 110-års fødselsdag for i aften, men næste år den 5. november holder vi en stor 111 års fest! “

Formanden takkede Mirjam Gelfer-Jørgensen for at fortælle så levende og engageret om skønvirkeperioden – denne utroligt kreative tid, hvor kunstarterne knyttedes tættere sammen.

Gudrun Von Holck Petersen 

Fotograf: Marietta Kolind