Besøg på akademiets designskole

11. august 2021 kl. 15-17.30

Det Kongelige Akademi – Arkitektur, Design, Konservering – er beliggende i smukke, restaurerede bygninger på Philip de Langes Allé. I invitationen var vi blevet lovet en orientering, om ”hvordan designuddannelsen er skruet sammen i dag” og om ”det udvidede designbegreb”. Arrangementet levede fuldt op til dette.

Dekan for designuddannelsen Mathilde Aggebo gav en indledende præsentation og fortalte her om indholdet af uddannelsen og dens udvikling, som er sket i takt med, at kreativitet og innovation er blevet stærkt efterspurgte kompetencer. Det er nu designuddannelsen mål at forene videnskab, kunst og praktik; samtidig er ansvaret for uddannelsen flyttet fra Kulturministeriet til Uddannelses- og Forskningsministeriet. Mathilde Aggebo fortalte desuden, at Designskolen har en særlig innovationsafdeling, som arbejder tæt med fonde.

Dette års kandidater har i deres afgangsprojekter arbejdet med FN’s Verdensmål med fokus på at udvikle bæredygtige løsninger til fremtiden. Resultaterne vistes på udstillingen ”Afgang 2021. Solutions”, hvor der blev givet en række originale og kreative bud på, hvordan vi kan tænke nyt i fremtiden – ikke mindst over for klimaforandringerne. Udstillingens aktualitet viste sig bl.a. ved, at mange af tekstildesignernes værker omkring bæredygtighed er blevet inddraget i Modeugen i sensommeren 2021.

Arrangementet føjede sig på glimrende vis til de arrangementer og interviews, som Designmuseets Venner tidligere har afholdt, med fokus på designbegrebet og dets udvikling. 

Fotograf: Marietta Kolind