Besøg på Lapidarium

8. september 2021

På en dejlig, varm sensommereftermiddag besøgte Vennerne Kongernes Lapidarium på Frederiksholms Kanal i København. Arrangementet indledtes af arkitekturhistoriker, mag.art. Hanne Raabymagle, som berettede om den imponerende bygnings historie. Den opførtes som forsvarsanlæg fra 1608, da området endnu lå næsten omkranset af vand øst for Københavns slot, som en kasemat af teglsten i massivt murværk i et særlig solidt forbandt. Allerede et årti efter var den uaktuel som forsvarsanlæg, fordi Christianshavn blev anlagt og forsvaret flyttet dertil. Huset ombyggedes til Christians IV’s Bryghus, som nedbrændte i slutningen af 1767; det genopbyggedes og anvendtes derefter til opbevaring af bl.a. øl. Fra 2014 blev det rammen om Kongernes Lapidarium, som rummer knap firehundrede skulpturer – nogle originale, andre afstøbninger – fra kongelige haver, pladser og slotte fra perioden 1500 til godt 1800.

Lapidariet er ikke blot en samling af gamle skulpturer, men en levende arbejdsplads, der varetager vedligeholdelse og restaurering af de kongelige skulpturer i Danmark. Arbejdet ledes af professor og billedhugger Morten Stræde, som fortalte Vennerne om denne opgave. Han tilser årligt samtlige 680 skulpturer – hvilket i sig selv tager to måneder – og tager stilling til, hvilke der skal restaureres. Morten Stræde redegjorde for de akademiske overvejelser, der ligger bag genskabelsen af oprindelige skulpturer. Han har valgt, at de så vidt muligt føres tilbage til deres oprindelige udseende, og at opgaven udelukkende løses af akademiuddannede billedhuggere, der har lært det tredimensionelle sprog. De modellerer borteroderede elementer op på en afstøbning af den oprindelige skulptur, som stenhuggere anvender som udgangspunkt for at hugge en ny stenskulptur. Der er tale om tidskrævende og derfor uhyre kostbart arbejde, der for en stor del finansieres af fonde, især A.P. Møller Fonden.

Lapidariets formål er ikke blot at rumme hukommelsen om de kongelige skulpturer i fysisk form, men også at sikre at Danmark fremadrettet har dygtige stenhuggere, der kan genskabe skulpturerne, efterhånden som vind og vejr nedbryder dem. I øjeblikket er Lapidariets stenhuggere de bedste i Nordeuropa.

Det var en smuk oplevelse at gå i de kølige kasematter blandt de hvide og grå skulpturer, hvis historie var æstetisk og tydeligt formidlet med tekst lyst på op væggene. Tak til Hanne Raabymagle og Morten Stræde for oplevelsen.